1. Değişken Tanımlama

Çoğu programlama dilinde değişkenler kullanılmaya başlanmadan önce tanımlanırlar. 

int ad;

Yukarıdaki şekilde C#’ta değişken tanımlamanın nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Değişken türü bellekte hangi tip veri tutacağımızı belirtmemizi sağlar. Değişken adı da bu gözeneğe verdiğimiz adı belirtir. Doğal olarak bu gözenekteki veriye erişmek istediğimizde veya bu gözenekteki veriyi değiştirmek istediğimizde bu adı kullanacağız. Yukarıdaki şekilde -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında (sınırlar dâhil) bir değer tutabilen ve adı “ad” olan bir değişken oluşturduk.

 int a=5;
 int b, c, d, e;
 int f=10, g, m=70;

Birinci satırda tanımlama ve değer vermeyi aynı satırda yaptık. İkincisinde aynı türden birden fazla değişken tanımladık. Üçüncü satırda ise tanımladığımız değişkenlerin bazılarına değer verirken bazılarına vermedik.

Aslına bakarsanız C#’ta değişken tanımlarken illaki türü belirtmek zorunda değiliz. Örnek:

var a=5;
var b="metin";

Bu tür değişken tanımlamalarına bilinçsiz değişken tanımlaması denir. Bilinçsiz değişken tanımlamalarında çoklu değişken tanımlaması yapamayız. Ayrıca değişkene tanımlanır tanımlanmaz değer vermeliyiz.Aslına bakarsanız var ile yapılan değişken tanımlamalarında da değişkenlerin türleri vardır ve bu türler daha sonra değiştirilemez. Tek fark derleyicinin değişkenin tipini değerden anlamasıdır.  Yani işlevsel olarak aşağıdaki iki değişken tanımlaması arasında fark yoktur.

int a=5;
var a=5;

Değişken İsimlendirme Kuralları

  • Değişkenler isimlendirilirken kelimeler arasında boşluk karakteri kullanılmaz. Gerekli durumlarda _ ile kelimeler birleştirilebilir.
  • C#’da değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlıdır. Yani sayi ile SAYI aynı değişkeni göstermez.
  • Değişken isimlerinde zorunluluk olmamasına karşın Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
  • Değişken isimleri ?,!,:,% gibi özel karakterler içeremez.
  • Değişken ismi olarak C# dilindeki özel kelimeler seçilemez.
  • Değişken isimlerinde zorunlu olmamasına karşın küçük harf kullanımı tercih edilir. Eğer değişken ismi iki ya da daha fazla kelimeden oluşuyorsa ilk kelime hariç diğer kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. (sayi, maasMiktari, kitapSayisi v.b.)

ÖRNEKLER

 char a='g';
 string b="deneme";
 string c=a+b+"Viki"+'m';

 bool b1=true; 
 bool b2=false; 
 bool b3=5>4;

 object a=10;
 object b='k';
 object c="metin";
 object d=12.7f;