10. Metotlar

Yazılım geliştiricinin belli görevleri yerine getirmek için yazdığı fonksiyonlara user-defined function denir.

Fonksiyon oluşturma kalıbı

erişim-belirleyici fonksiyon-dönüş-tipi method-ismi(parametreler)
{
   ...
}

Fonksiyonlar bir çok kategoriye ayırılabilmekle birlikte 2 ana kategoride toplayabiliriz.

 1. Dönüş tipi olan fonksiyonlar
 2. Dönüş tipi olmayan fonksiyonlar

1. Dönüş tipi olan fonksiyonlar

Fonksiyon çağrıldığı yere sonuç olarak bir değer gönderir.

 • x, y, z fonksiyona dışarıdan gelen parametrelerdir.
 • Aşağıdaki fonksiyon çağrıldığında çağrıldığı yere double bir değer döner.
   public double OrtalamaAl( int x , int y ,int z )
   {
     double sonuc;
     sonuc = (x+y+z)/3;

     return sonuc; 
   }

 2. Dönüş tipi olmayan fonksiyonlar

Fonksiyon çağrıldığı yere sonuç olarak bir değer göndermez. Fonksiyon çağırıldığında sadece kapsamı arasındaki kodları çalıştırır ve son bulur.

 public void OrtalamaAl( int x , int y ,int z )    
 { 
   double sonuc; 
   sonuc = (x+y+z)/3; 

   Console.writeline(" Sayıların ortalaması "+sonuc+");   
 }