13. Sınıflar (Classes)

1.SEALED CLASS KAVRAMI

Sealed class alt sınıflar tarafından kalıtımı alınamayan classtır. Yani class için bir nevi koruma bir nevi güvence anlamına gelir. Aşağıdaki senaryoda Silah , Tabanca ve Taramalı classlarımız var. Tabanca ve Taramalı classlarımız Silah classından türemiş. Daha sonra AK-47 adında bir class yaratılmış ve bu classın yaratıcısı yani AK-47nin yaratıcısı silah prototipini Taramalı classından almak istemiş ancak taramalı classı sealed olduğu için AK-47nin tasarımcısı bu tasarımı taramalı classı üzerine kuramamıştır.

 class Program 
 {  
   static void Main(string[] args) 
   { 
     Console.ReadKey();
   } 
 }
 class Silah 
 { 
   public Silah() 
   { } 
   string model; 
   int yil; 
 } 
 class Tabanca : Silah 
 { 
   public Tabanca() 
   { } 
   int mermiSayisi; 
   string rengi; 

  public void AtesEt() 
  { 
   Console.WriteLine("Ates etti"); 
  } 
 }

 sealed class Taramali : Silah //Kalıtımı alınamayan class 
 { 
   public Taramali() 
   { } 
 
   int sarjörSayisi;
 
   public void AtesEt() { } 
   
   public void SarjörDoldur() { } 
 } 
 class Ak47 : Taramali 
 { 
  // Taramali silah1 = new Taramali(); üzerinden özelliklere ulaşabilirsiniz. 
   int atisHizi; 
   int HasarGücü; 
 
   public void DürbünTak() { } 
  } 

2.PARTIAL CLASS KAVRAMI

Bir classın parçalarının fiziksel olarak başka classlarda tutulması ve nesne tarafından yapılan çağırımlarda bir bütün olarak özelliklere ulaşılmasını sağlayan yapı.

Partial classlar

–   Aynı namespace’in altında olmalılar.
–   Aynı isimli olmalılar.

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {

   Product p = new Product();

   int x = p.Id;
   string name = p.Name;

   Console.ReadKey();
  }
 }

 partial class Product
 {
  public int Id { get; set; }
 }
 partial class Product
 {
  public string Name { get; set; }
 }