4. Console Veri Giriş/Çıkışı

  Yazılan programlar genellikle dışarıdan girilen verilere göre işlem yaparlar. Bunun için Console sınıfına ait ReadLine() metodu kullanılır. Bu metod klavyeden daima string değeri alır. Bunun dışında sayı veya herhangi bir tip girecekseniz daha değer alındığı anda tip dönüşüm işlemi yapmalısınız.

 class girisIslemleri
 {
   string a;
   a = Console.ReadLine(); //veriyi kullanıcıdan string olarak okur ve a değişkenine kaydeder.
   Console.Write(a);  // a değişkenini ekrana yazdırır.
  
   int b;
   b= Convert.toInt32(Console.ReadLine()); //veriyi kullanıcıdan string olarak okur. Okuduğu gibi integer tipine dönüştürüp b'ya kaydeder.
   //integer.Parse(Console.ReadLine()); da aynı işi görürdü.

   Console.Write("Sayi : "+b); / b değişkenini ekrana yazdırır.
   Console.ReadKey();

 }

Yukarıdaki yolu baz alarak siz de kullanıcıdan aldığınız string değeri aynı parse yöntemleriyle uygun metodu kullanarak double,float,byte vs gibi değerlere parse edebilirsiniz.

  FORMATLI YAZIM ORNEKLERI

   Ekrana basılması istenen ifadelerin farklı görünümlerde olması istenebilir. Bu görsellik açısından da olabilir, sayıların, tarihlerin ya da metinlerin biçimsel olarak farklı formatlarda gösterilmesi açısından da olabilir.

 static void Main(string[] args )
 {

   int x = 15000;

   Console.WriteLine("Sayi  {0:C}",x); //Sayinin para birimi olarak yazılması.
   Console.WriteLine("Sayi {0:D15}",x); //Harfin yanına yazılan sayıya göre biçimlendirilecek sayının sol tarafına 0 ekleyerek sayının basamagını artırır.
   Console.WriteLine("Sayi {0:E}",x); //Sayıyı 10un kuvveti şeklinde yazar.
  Console.WriteLine("Sayi {0:F3}",x); //Yanına yazılan sayıya göre biçimlendirilcek sayıyı ondalıklı yazar.
  Console.WriteLine("Sayi {0:N}",x); //Sayı binlik basamaklarına ayrılarak yazılır.
  Console.WriteLine("Sayi {0:X}",x); //Sayı 16lık tabanda yazılır.
  Console.WriteLine("{0:### ##}",x); //Her sayıyı temsilen yazılır. Telefon tarih gibi ayrı yazmak için

  string a="Bursa";

  Console.WriteLine("{0,10}",a); //Ekrana stringi bastiktan sonra sonunda 10 karakter boşluk yaratır.
  Console.WriteLine("{0,-10}",a); //Ekrana stringi bastiktan sonra arkasında 10 karakter boşluk yaratır. 
   Console.ReadKey( );

 }

    Ekran Çıktısı

   Sayı 15.000,00 TL
   Sayı 000000000015000
   Sayı  1,500000E + 004
   Sayı  15000,000
   Sayı  15.000,00
   Sayı  3A98
   150 00

   BURSA 
            BURSA