6. Koşul Yapıları

1.IF – ELSE YAPISI

if else koşul yapısı isminden de anlaşılacağı üzere kodumuzu belli bir koşul altında çalıştırır.

örnek üzerinden gidecek olursak ;

 if(  x == 5  )
  { Console.writeline("x 5tir");  }
 else
  { Console.writeline("x 5 değildir");  }

if ingilizcede de eğer anlamına gelmektedir. Yukarıdaki kodun dilimize tercümesi

eğer x 5e eşitse
{ bu kodlar çalışsın}
değilse
{bu kodlar çalışsın}   şeklindedir.

bu durumda if’in yanindaki paranteze doğruluk değeri olan bir ifade yazilmalidir.

if (  doğruluk degeri olan ifade  )
 {  //dogrussa çalıştırılcak kodlar.  }
else
 {  //yanlıssa çalıştırılcak kodlar.  }

2. IÇ IÇE IF ELSE YAPISI

İç içe if else yapısı yukarıdaki if else yapısının biraz daha gelişmişidir. Yapısı aşağıdaki gibidir.

Eğer not 90’dan büyükse
//çalıştırılacak kodlar
Değil ama 80’den büyükse
//çalıştırılacak kodlar
Değil ama 70’den büyükse
//çalıştırılacak kodlar

Hiç biri değilse
//çalıştırılacak kodlar


 int not;
 not= Convert.toInt32(Console.ReadLine());
 
if(not>90) {
   Console.WriteLine("HARF NOTUNUZ : AA");
  }
  else if(not>80){
 Console.WriteLine("HARF NOTUNUZ : BA");
 }
 else if(not>70) {
 Console.WriteLine("HARF NOTUNUZ : BB");
 }
 else if(not>60) {
 Console.WriteLine("HARF NOTUNUZ : CB");
 }
 else if(not>50) {
 Console.WriteLine("HARF NOTUNUZ : CC");
 }
 else if(not>40) {
 Console.WriteLine("HARF NOTUNUZ : DC");
 }
 else{
   Console.WriteLine("HARF NOTUNUZ : FF");
  }