8. Tek Boyutlu Diziler

1. DİZİ TANIMI

Diziler aynı türde verilerin saklanabileceği yapılardır. Dizinin kaç elemanlı olacağının daha dizi tanımlanırken belirtilmesi gerekir yani statik bir yapıya sahiptir.

Dizi tanımlandığı an, int ile tanımlanmış ise elemanları 0 ise doludur. Aşağıdaki dizi için ilk tanımlandığı andaki durum {0,0,0,0,0} şeklindedir.

int[] sayılar = new int[5];

int[] sayılar = {3,5,8,6,8};

Dizi elemanlarına ulaşmak için indisler kullanılır.

DEĞERLER  :    3   5   8   6   8
İNDİS  :               0  1   2   3   4

sayılar[0] –> 3
sayılar[1] –> 5
sayılar[2] –> 8
sayılar[3] –> 6
sayılar[4] –> 8

2. DİZİ ELEMANLARINI EKRANA YAZDIRMA

Dizi elemanlarının tamamını ekrana yazdırmak istersek genellikle döngü kullanırız. Bunun dışında döngü kullanmadan da ekrana dizi elemanlarını yazdırabiliriz.

 static void Main(string[] args)
 {
   int[] sayılar = {3,5,8,6,8};

   for(int i = 0; i < sayılar.Length; i++)
   {
   Console.Write(sayılar[i] + " ");
   }

   foreach (int i in sayılar)
   {
    Console.Write(i + " ");
   }


  Console.ReadKey();
 }

3. DİZİYİ PARAMETRE OLARAK FONKSİYONA GÖNDERME

Dizileri fonksiyona arguman olarak gönderirken sadece ismiyle göndermemiz yeterlidir. Fonksiyon bunu parametre olarak alırken ise tutucu bir ismi tipiyle beraber yazmalıyız. Unutmayınız ki diziler referans tipli yapılardır yani fonksiyon içerisinde dizide yapılacak her değişiklik orjinal dizinin kendisinde etkili olacaktır.

 static void Main(string[] args)
 {
   int[] sayılar = {3,5,8,6,8};

   EkranaYazdir(sayılar);

   Console.ReadKey();
 }

 public static void EkranaYazdir(int[] x)
 {
   for(int i = 0; i < x.Length; i++)
   {
   Console.Write(x[i] + " ");
   }
  }