2. Doğrusal Arama (Linear Search)

Doğrusal Arama

Linear search olarak da bilinen belirli bir değer için bir veri listesini aramaya uygun olan bir arama algoritmasıdır. Eşleşme bulana kadar listenin bütün elemanlarını bir kere kontrol ederek çalışır. Tüm verileri dolaşıp tek tek kontrol eden brute force bir algoritmadır. Dolayısıyla doğrusal arama O(n) karmaşıklığı ile çalışır. En iyi durum ilk karşılaştırmada aranan değerin bulunmasıdır. En kötü durum ise tüm listenin tüm elemanlarını karşılaştırma işlemine sokmaktır.

Bu arama algoritmasının kodlaması da gayet basittir.

public int DogrusalArama(int[] x, int arananDeger)
{
    for (int i=0; i < x.Length; i++)
    {
          if (arananDeger == x[i])
          {
             return i;
          }
      }
         return -1;
 }