10. Time-out, Interval ve location build in servisleri

Time-out : Time out servisi bir işlemin ertelenerek belli bir süre sonra yapılmasını sağlar. Aşağıdaki kod blogunda timeout içerisine verilen kod 3000ms yani 3sn sonra çalışacak şekilde ayarlanmıştır.

<html>
 <head>
   <script src="~/Scripts/angular.js"></script>
   <script src="~/Scripts/angular-route.js"></script> 

   <script>

    modul.controller("MyController",function($scope ,$timeout) {

    $scope.icerik = "Eski icerik";
    $timeout(function () { $scope.icerik = "icerik degistirildi" }, 3000);

    });

   </script>
</head>
<body ng-app="MyModule" ng-controller="MyController">

{{icerik}}

</body>

</html>

interval servisi : İşlemin belli aralıklarla tekrar edilmesini sağlayan internal servistir.  Aşağıda interval servisi içerisindeki kodun 1000msde bir tekrar edilmesi sağlanmıştır. Yani her saniye değişkene 1 ekleyerek basit bir sayaç oluşturulmuştur

<html>

 <head>

  <script src="~/Scripts/angular.js"></script>
  <script src="~/Scripts/angular-route.js"></script>
  
  <script>

    var modul = angular.module("MyModule", []);

     modul.controller("MyController",function($scope, $interval) {

     $scope.saniye = 0;
     $interval(function() { $scope.saniye = $scope.saniye + 1; }, 1000);

   });
 
  </script>
</head>
<body ng-app="MyModule" ng-controller="MyController">

{{saniye}}

</body>

</html>

location : Sayfa urli üzerinde okumalar yapmak istediğimizde kullandığımız servistir. Belli başlı metotları ve propertyleri aşağıda örneklenmiştir.

<html>

<head>

 <script src="~/Scripts/angular.js"></script>
 <script src="~/Scripts/angular-route.js"></script>
 <script>

  var modul = angular.module("MyModule", []);

  modul.controller("MyController",function($scope ,$location) {

   $scope.sayfaAdresi = $location.absUrl();
   $scope.protokol = $location.protocol();
   $scope.host = $location.host();
   $scope.port = $location.port();
  });

</script>
</head>

<body ng-app="MyModule" ng-controller="MyController">

sayfaAdresi : {{sayfaAdresi}} <br/>
protokol : {{protokol}} <br/>
host : {{host}} <br/>
port : {{port}} <br/>

</body>
</html>