12. Keyup ve keydown klavye olay izleyicileri

ng-keydown ve ng-keyup birer klavye olay izleyicisidir. Kısaca özetlemek gerekirse ng-keydown içerisinde verilen olay, biz ng-keydownun izlediği inputta bir tuşa basmaya başladığımız an tetiklenirken ng-keyup içerisinde verilmiş olay biz tuştan elimizi çektiğimiz an  tetiklenecektir.

Aşağıdaki örnekte f1() fonksiyonu tuşa basıldığı an tetiklenecek, f2() fonksiyonu ise tuş bırakıldığı an tetiklenecektir.

<html>
<head>
  <script src="~/Scripts/angular.js"></script>
  <script src="~/Scripts/angular-route.js"></script>
  <script>

    var modul = angular.module("MyModule", []);

    modul.controller("MyController", function ($scope) {
  
    $scope.durum = "herhangi bir etkilesim yok";
  
    $scope.f1 = function () {

     $scope.durum = "tusa basildi";

    }

   $scope.f2 = function () {

     $scope.durum = "tus birakildi";
   }

  });

</script>
</head>
  <body ng-app="MyModule" ng-controller="MyController">

   {{durum}}
   <input type="text" ng-keydown="f1()" ng-keyup="f2()" />


 </body>

</html>

Yalnız bilmemiz gereken önemli bir nokta daha var. Aşağıdaki koda baktığımızda basıldığı ve basılı tutulduğu süre boyunca x değeri 1 artacaktır. Bir aşağıdaki input için ise tuşa basılıp bırakıldığı an y değeri 1 artacaktır. Ancak burda x için durum farklıdır. x tuşa basıldığı an 1 artar ve o tuşa basılı tutulduğu sürece artmaya devam eder. Yani elinizi klavyeden hiç çekmeden aaaa gibi bir girdi için x 4 değerine çıkacaktır. Bunun sebebi ise bilgisayar tarafından tuşa basma işleminin bir plastik tuşa basmaktan ziyade arka tarafta bir olay ile tetiklenilmesidir. Bu da aaaa için 4 kez tetiklemeye karşılık gelir.

 <input type="text" ng-init="x=0" ng-keydown="x=x+1" />
 <input type="text" ng-init="y=0" ng-keydown="y=y+1" />