2. NgModel

Ng-model inputları izler ve eş zamanlı olarak inputlarla beraber değişir. Aşağıdaki örnekte yazi değişkeni angular fonksiyonu içerisinde tanımlanmış ve initialize edilmiştir. Html tagleri arasında da input ile bu model ng-model direktifi ile maplenmiştir. Bunun anlamı siz inputa bir değer girdiğinizde veya herhangi bir değişiklik yaptığınızda hiç bir request-response işlemine ihtiyaç olmadan ekranda bu inputun sergilendiği kısım sizin  inputu değiştirmenizle eş zamanlı olarak değişecektir.

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head>
 <meta charset="utf-8" /> 
<script>
var modul = angular.module("MyModule", []);

modul.controller("MyController", function ($scope) {

$scope.yazi = "CAGATAY";

});

</script>
 </head>
   <body ng-app="MyModule" ng-controller="MyController">

    <input type="text" ng-model="yazi" />
    <br />
    {{yazi}}

  </body>
 </html>