3. Ngclick direktifi

– NgClick Direktifi

Ngclick direktifi javascriptteki onclick ile birebir aynı işlevi taşımaktadır. Eklendiği buton click işlemi gerçekleştirildiğinde tetiklenecek fonksiyonu içerisinde barındırır ve çalıştırır. Bu olay ng-click içerisinde belirtilmiş tek bir işlem olabileceği gibi bir fonksiyon da olabilir.


<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
 <meta charset="utf-8" />

<script>

var modul = angular.module("MyModule", []);

modul.controller("MyController", function ($scope) {

 $scope.sayi1 = 0;
 $scope.sayi2 = 0;

 $scope.artir = function ()
 {
  $scope.sayi1 = $scope.sayi1 + 1;
  $scope.sayi2 = $scope.sayi2 - 1;

  }
 });

</script>
 </head>
 <body ng-app="MyModule" ng-controller="MyController">

{{sayi1}} *** {{sayi2}} <br />
 <input type="button" value="artir" ng-click="artir()"/>

</body>
 </html>
Diğer mouse izleyici eventler 

ng-dblclick “–event–”     : Mouse tuşuna 2 kez basıldığı an olayı tetikler.

ng-mousedown “–event–“  : Mouse tuşuna basıldığı ilk an tetiklenir.

 ng-mouseup “–event–“ Basılı mouse tuşu bırakıldığı an tetiklenir.

 ng-mouseenter “–event–“  :  Bu izleyici, mouse imleci ilgili tagin sınırlarına girdiği an otomatik olarak tetiklenir. Örneğin bir div’e bu ng’yi verirseniz, mouse imleci bu divin içerisinde girdiğinde ilgili olay tetiklenecektir.

 ng-mouseleave “–event–”  :  Bu izleyici, mouse imleci ilgili tagin sınırlarının dışına çıktığı an otomatik olarak tetiklenir. Örneğin bir div’e bu ng’yi verirseniz, mouse imleci bu divin içerisinden dışarısına çıktığı an olay tetiklenecektir.

– NgRepeat Direktifi

Ngrepeat direktifini C#’taki foreach gibi düşünebilirsiniz. İçerisindeki arrayin elemanları için her seferinde ekrana bir tag bastırır.

 <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
 <meta charset="utf-8" />

 <script>

  var modul = angular.module("MyModule", []);

    modul.controller("MyController", function ($scope) {

    $scope.ListArray["Ali", "Veli", "Ahmet"];

  });

 </script>
 </head>
 <body ng-app="MyModule" ng-controller="MyController">

   <table>
   <tr>
    <td ng-repeat="isim in ListArray"> {{isim}} </td> <!--Listarraydeki her bir eleman için bir <td><td> tagi bastır-->
   </tr>
   </table>

 </body>
</html>