4. Access modifiers

Access modifierslar object oriented dillerde varlıklara hangi kısıtlar altında ulaşılabileceğini belirleyen yapılardır. Angularda tam olarak access modifier olmasa bile muadili bir yapıdan bahsedebiliriz. Viewda yani Html kısmında görüntülenmeyecek değişkenlerimizi scope yerine var olarak tanımlarsak bunlar kitli değişken yani html kodlarında direkt olarak gösterilemeyen değişken olacaktır. Bu da kod güvenliğini artıracaktır. Aşağıda bununla ilgili bir örnek kod verilmiştir.

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <meta charset="utf-8" />

 <script>

  var modul = angular.module("MyModule", []);

  modul.controller("MyController", function ($scope) {

  $scope.NotBelirle = function (vize, final) {

  var toplam = vize + final;
  var ortalam = toplam / 2;
  var sonuc;

  if (ortalama < 50)
  sonuc = "kaldi";
  else
  sonuc = "gecti";

  $scope.return = sonuc;
  }

 });

</script>
 </head>
  <body ng-app="MyModule" ng-controller="MyController">

   {{return}}<br />
   <input type="button" ng-click="NotBelirle(50,70)" value="Hesapla"/>

  </body>
 </html>