ASP.net MVC Request life cycle

Request lifecycle, uygulamamızı kullanan bir kullanıcı tarafından yapılan sonucu gelen HTTP requestin ele alınmasında gerçekleşen olaylar dizisidir. Yani requestin(kullanıcı tarafından gelen isteğin) uygulamamıza düştüğü andan itibaren başından geçen olaylar diyebiliriz. Bu istek HTTP üzerinden IIS tarafından alınır. 

     Her MVC uygulaması için request ilk olarak Routing modülü ile karşılaşır.  Routing modülü, gelen URL’yi uygulamamızda tanımladığımız routelarla eşleştirmekten sorumludur. Yani gelen requeste cevap olarak hangi controllerin hangi actionunun çalışacağını belirleyen yapıdır.  ASP.NET MVC uygulamasına her istek yaptığınızda, bu UrlRoutingModule tarafından durdurulur. UrlRoutingModule bir isteği durdurduğu zaman, gelen isteğin RouteTable’dan hangi Controller tarafından üstleneceğine karar verilir.

    Routing mekanızmasının gelen requesti ele aldıktan sonra ilgili controllera yönlendirilir. Sonraki önemli adım ise Action Execution‘dir. Action Invoker adı verilen bir bileşen controllerdan  çağırmak için uygun bir Action method bulur. 

    Action result hazırlandıktan sonra, bir sonraki aşama olarak Result Execution tetiklenir.  Sonuç bir view türü(viewResult) ise, View Engine çağrılır. View Engine uygun viewı bulmak ve render etmekten sorumludur ve Viewkullanıcının karşısına çıkarılır (ViewEngine tarafından HTML’e çevirilen kodlar kullanıcıya sunulur) . Eğer result bir view değil ise , action result kendisi çalışacaktır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir