13. Asp.net MVC config file’ları

1.GLOBAL.ASAX

ilk olarak Global.asax içerisindeki  Application_Start() çalışır. Adından da anlaşıldığı üzere uygulama ilk başlatıldığı anda çağrılır. IIS in başlamasından sonra kullanıcıya gelen ilk istekte gelir. Data akışını takip için oldukça uygun bir eventtir. Bu event uygulama kapanıncaya kadar çalışır.

Application_Start : Uygulama ilk kez çalıştırıldığında bir defaya mahsus olmak üzere çalışır.

Application_End : Uygulamanın sonlanmasında hemen önce çalışır.

Application_Error : Uygulama içinde istenmeyen bir hata meydana geldiğinde çalışır.

Application_BeginRequest : Serverden her istek yapıldığında çalışır.

Application_EndRequest : Serverden her istek yapılıp sonlandıktan sonra çalışır.

Application_PreSendRequestHeaders : Başlık bilgileri tarayıcıya gönderilmeden önce çalışır.

Application_PreRequestContent : İçerik bilgileri tarayıcıya gönderilmeden önce çalışır.

Application_AuthenticationRequest : Kullanıcı kimlik doğrulaması yapılmadan hemen önce çalışır.

Application_AuthorizeRequest : Kullanıcı yetkilendirmesinden önce çalışır.


2. Bundle.config

Web Form’ da veya farklı ortamlarda kodlama yaparken CSS ve Java Script/ JQuery dosyalarını <link href=”…” type=”…” /> şeklinde çağırırız. Bu dosyaların birden fazla olması durumunda bu kodları alt alta yazarız ve bu satırların her birisindeki kodların yorumlanması çalışması ayrı ayrı zaman almaktadır. Mvc’ de bu soruna çözüm bulunmuş ve Bundle Config diye bir yapı geliştirilmiş. Yani Bundle Config’ te bu CSS ve JavaScript/ JQuery dosyaları bir blogda toplanır ve bir defa çağrılır. Yani  her seferinde bu dosya çağırma işlemini gerçekleştirmeyiz.

3.Route.Config

Mvc’ de Route Config temel olarak link işlemlerinde kullanılan yapıdır. SEO çalışmalarında link yapısının düzenli olması gerekli bir unsurdur. Yani arama motorlarının gözünde siteadi.com/Haberler/Spor/Basketbol şeklindeki bir yapı siteadi.com/skjldgfsaıjfşjaj şeklindeki bir yapıdan daha değerlidir.

4. AreaRegistiration.cs

MVC de en kullanışlı yapılardan biri de Area kavramıdır. Peki nedir bu Area kavramı? ASP.NET MVC projemizde Area yapısı sayesinde birden fazla alt alanlar (yapılar) ekleyebiliriz. Alt alan dediğimiz ne oluyor? diyebilirsiniz. Ana projenin altında, ama kendi içinde yapılandırılmış alt projeler gibi de düşünebilirsiniz. Mesela Yönetici yetkisindeki kullanıcılar için alt proje kapsamında Admin panel yapabilirsiniz.