Category: Genel

Lazy Loading ve Eager Loading

Entity frameworkün yazılan LINQ sorgularına bağlı olarak veriyi veri tabanından yüklemek için kullandığı 2 farklı Loading yöntemi vardır....

Ioc ve Castle Windsor Kullanımı

Inversion of control kalıbının yapısı Dependency Injection’a çok benzerdir. Buradan anlayabileceğiniz üzere IoC’nin amacı da DI gibi bağımlılıkları...

Hangfire

1. Hangfire Nedir? Hangfire, background job’ları (arka plan işleri) yaratmanıza, yürütmenize ve yönetmenize kolaylık sağlayan açık kaynaklı kütüphanedir.  Bazı...

Unit Test Metotları

Unit Test Nedir ?    Unit Test günümüz yazılım dünyasında artık olmazsa olmaz bir kural olarak bütün projelerde yazılması zorunlu hale...

IEnumerable ve IQuearyble arasındaki fark

IEnumerable ve IQueryable  çoğu geliştirici tarafından kullanımı karıştırılmakta ve ne zaman nerede kullanılacağı bilinmemektedir.  Kod yazım tipleri birbirine çok...

IEnumerable ve IEnumerator’ün olayı

C#’ta iterator kavramını düşündüğümüzde tahmin ediyorum ki aklınıza gelen ilk yapı foreach yapısıdır. foreach ile bir koleksiyon ya da array...