Category: SQL

Sql Sorgu Performans İpuçları

Raporlama verileri hazırlarken, uygulamaların içinde sürekli kullanılacak sorgular, stored procedureler yazarken yani günün büyük bir çoğunluğunda Sql sorgularıyla...

Database Collation Değiştirme

Çalışırken daha önce benim başıma da geldiği için bu bilgiyi bir kenara not etmeli diye düşündüm.  Collation “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS”...

Clustered Index vs Non-Clustered Index

 Tablo üzerinde bir veri araması yaptığımızı varsayalım. Veritabanında saklanan verilerin sayısı arttıkça bu performansta düşüklüğe neden olur. Dağınık yapıda...