11. Metinlerle Çalışmak

color : etiketin içerisindeki yazıya renk verir.
letter-spacing : yazının harfleri arasındaki boşluğu belirler.
text-align : yazıyı sağa sola veya ortaya hizalar.
text-decoration : yazının altına,üzerinde veya ortasına çizgi çeker.
text-indent : yazıya paragraf verir.
text-shadow : yazıyı gölgelendirir.
text-transform : yazının harflerinin boyutlarını belirler.
font : yazının font özelliklerini belirler.

ÖRNEK KULLANIM

<style>
div{
  color : red;                  //value olarak renk ya da renk kodu alır.
  letter-spacing : 12px;   // harfler arasındaki boşluk artar.
  text-align : right;            //left default yaziyi hizalar. left..right..center..justify gibi valueler alır.
  text-decoration : underline / overline / line-through;     // yandaki valueları alır ve valueye göre yazının üstüne, altına veya ortasına çeker.
  text-indent : 30px ;             //Yazıya paragraf boşluğu verir.
  text shadow : 2px 2px 1px yellow;      //yazıya gölge verir.
  text-transform : uppercase;           //yazının harf boyutunu belirler. Uppercase : hepsi büyük , lowercase : hepsi küçük , capitalize : her kelimenin baş harfi büyük.
  font : italic small-caos bold 34px "Times New Roman";
 }
</style>

<div>ORNEK YAZI</div>