1. Seciciler-1

1.ELEMENT SEÇİCİ

 • Style seçilen tag tipi için geçerli olur.
 <style>
  p{
   font-size : 1.4em;
   color : red;
  }
 </style>
  <p id="test">ORNEK ICERIK</p>

2. ID SEÇİCİ

 • Style yalnızca atandığı bir tag için geçerli olur.
 <style>
  #test{
      font-size : 1.4em;
      color : red;
    }
 </style>
 <p id="test">ORNEK ICERIK</p>

3. CLASS SEÇİCİ

 • Style atandığı tüm tagler için geçerli olur.
<style>
 .test{
     font-size : 1.4em;
     color : red;
   }
 .test2{
    background : yellow;

    }
 </style>
 <p class="test">ORNEK ICERIK</p>
 <strong class="test test2">ORNEK ICERIK2</strong >

4.EVRENSEL SEÇİCİ

 • Style tüm tagler için geçerli olur.
<style>
 *{
  font-size : 1.4em;
  color : red;
 }
 </style>

5. ALT EVRENSEL SEÇİCİ

 • Style div taginin altındaki tüm tagler için geçerli olur
<style>
 div *{
    font-size : 1.4em;
    color : red;
   }
 </style>

6. ÖZELLİK SEÇİCİLER

 • Ali özelliğine sahip tagler.
   <style>
    [ali]{
      font-size : 1.4em;
      color : red;
      }
   </style>
  <pre ali> ORNEK ICERIK</pre>
 • Div taginin altındaki tüm ali özelliğine sahip tagler.
    <style>
     div *[ali]{

      font-size : 1.4em;
      color : red;
     }
    </style>
   <pre ali> ORNEK ICERIK</pre>
 • Title attribute’ına sahip ve değeri pirsultanabdal olan tagler.
    <style>
     [title="pirsultanabdal"]{

     font-size : 1.4em;
     color : red;
    }
   </style>
   <pre title="pirsultanabdal"> ORNEK ICERIK</pre>
 • Attributeunun valuesinin baş harfi m olan tagler.
  <style> //son harf için [title $="p"]
    [title ^="p"]{
           font-size : 1.4em;
           color : red;
          }
   </style>
  <pre title="pirsultanabdal"> ORNEK ICERIK</pre>
 • Attributeunun valuesinin içerisinde vl olan tagler.
            [title *="vl"] {...}