2. Seciciler-2

SOYA BAĞLI SEÇİCİLER

Elementlere style atamak için onlara ulaşırken aralarındaki akrabalıktan da yararlanabiliriz. Bunun için DOM yapısını iyi bilmek gerekir. Aşağıda çeşitli soya bağlı seçici yapıları verilmiştir.

E taginin F çocukları ve torunları.. Burada styleın hedeflendiği tag F’dir.

E  F {
   ...
 }

A id’sine sahip olan elementin P çocuk ve torunları.

#A p {
 ...
 }

E taginin F çocuklarını seçer. Torunlar dahil değildir.

E > F{
 ...
 }

E taginin F çocuklarının G çocukları seçer. Torunlar dahil değildir.

E > F > G{
 ...
 }

E tagi ile bitişik F kardeşleri. Üstünden veya altından bitişik olabilir.

E+F{
 ...
 }

E taginin kendisinden sonra gelen F kardeşlerini seçer. Bitişik olması gerekmez kendinden sonra gelse yeter.

E~F{
 ....
 }