5. Overflow

overflow : visible      : Varsayılan değer.  Taşan içerik gösterilir.
overflow : hidden    :  Taşan içerik gizlenir.
overflow : scroll       :  Taşan içerik bir çerçeve içine alınır ve kaydırma çubukları ile gösterilir.
overflow : auto         :  İçerik taşma sınır değerlerine ulaştığında kaydırma çubukları gösterilir.

<body>

 <head>

   <style>
    #div {width:200px; height:50px;}
    #kutu1{ overflow : hidden; }
    #kutu2{ overflow : scroll;}
    #kutu3{ overflow : auto;}
  </style>

 </head>
<body>

  <div id="kutu1">Overflow : Hidden , taşan kısım gizlenir. Eğer taşan kısım bir resim ya da blok düzey bir içerik ise , bu içeriğin taşmasını engeller ve ana kutu çerçevesi içinde kalmasını sağlar. </div>

  <div id="kutu2">Overlow : scroll, taşan kısım ister enine ya da boyuna sıgsın ya da sıgmasın her iki yönde kaydırma çubuklarıı gösterir ve içeriğe ulaşmamızı sağlar.</div>

  <div id="kutu3">Overflow : auto taşan kısımlar kutunun enine ya da boyuna sıgmıyorsa her iki yönde kaydırma çubukları gösterir ve içerğie ulaşmamızı sağlar.</div>

</body>

   OUTPUT