7. Arkaplanlar (Backgrounds)

    ARKA PLAN CSS ÖZELLİKLERİ

  • background-attachment  : scroll / fixed  ;  Scrollda arka plan resmi scroll bar aşağı çekilse dahi yerinde yani yukarılarda kalır. Fixed’ta ise scroll bar aşağı indikçe arka planda hala aynı konumuyla aşağı iner.

  • background-color  : yellow ;     Verildiği tagin sınırlarının arka plan rengini değiştirir.
  • background-img :url(‘kus.jpg’) veya iki resim için url(‘kus.jpg’) , url(‘kus2.jpg’)  ; Backgrounda seçili resimi verir. Seçili resim ekran boyutundan küçükse default olarak repeat eder. İki tane resimde ikinci konan resim bir diğerinin altında kalır bu durumda background-position ile ayarlama yapmalıyız.

  • background-position : top left , top right Eğer yukarıdaki 2. tanımdaki gibi iki resim varsa birini sol üstte diğerini de sağ üste yaslar.

  • background-repeat : no-repeat / repeat-x  / repeat-y  ; Arka plan resmini yineler.

  • backgorund-clip  :

  • backgorund-size  : ENpx , BOYpx ;  Arka plan resminin boyutunu belirler.