11. Document nesnesi

Document nesnesi tarayıcıdaki HTML sayfasını temsil eder. Document nesnesini kullanarak sayfadaki resim veya from elemanı (buton, metin kutusu,onay kutusu) gibi tüm nesnelere erişebiliriz. Bu nedenle document nesnesi en çok kullanılan javascript nesnelerinden biridir.

document.write();      //sayfaya yazar.
document.getElementById(id);  //elementi ID'sini kullanarak yakala.
document.getElementsByName(name);  //elementi  name özelliğini kullanarak seç.
document.getElementsByTagName(name); //elementi tag ismini kullanarak seçer.
document.getElementsByClassName(name); //elementi class ismini kullanarak seçer.
document.URL;   //aktif sayfanın adresi.
document.referrer ;  //aktif sayfaya hangi adresten gelindiğini döndürür.
document.title;  //sayfanın başlığını döndürür.
document.width;  //sayfanın genişliğini döner.
document.height; //sayfanın yüksekliğini döner.
document.cookie; // Çerezler
document.characterSet;  //HTML sayfasının karakter seti. UTF-8 veya Windows-1254
document.domain;  //Alan adını döndürür
document.forms[]  - document.forms.length;  //sayfadaki form elemanlarına ulaşmamızı sağlayan dizi. Sayfadaki tüm formlar dizinin otomatik olarak elemanı olurlar.
document.images[] - document.images.length;  //sayfadaki resimlere ulaşmamızı sağlayan dizi, sayfadaki resimler otomatik olarak dizinin elemanı olurlar.
document.links[] - document.links.length;  //sayfadaki linklere ulaşmamızı sağlayan dizi, sayfadaki linkler otomatik olarak dizinin elemanı olurlar.
document.lastModified; //sayfanın son güncellenme tarihini verir.