13. Window nesnesi

Window nesnesi hiyerarşinin en üstündeki nesnedir. Document, Screen, Location, History ve Navigator nesneleri  Window nesnesinin altında/içerisinde yer alır. Daha somut olarak anlatmak gerekirse, window nesnesi tarayıcıda açılan sekmeyi temsil etmektedir. Bu nesne sayesinde tarayıcıdaki pencereleri/sekmeleri kontrol edebiliriz. Doğal olarak kontrol işlemleri window nesnesinin özellik ve metotları kullanılarak alınır.

 closed    :   pencerenin sekmenin durumunu kontrol eder. Sekme kapalıysa true açıksa false döndürür.
 window.name  :   Pencereye bir isim verir.
 window.defaultStatus   :  Tarayıcı durum çubuğuna metin yazdırır.
 window.innerHeight   : Pencere yüksekliğini döndürür.
 window.innerWidth : Pencere genişliğini döndürür.
 window.outerHeight  :  Menü ve diğer çubuklar dahil tarayıcının toplam yüksekliğini döndürür.
 window.outerWidth :  Menü ve diğer çubuklar dahil tarayıcının toplam genişliğini döndürür.
 window.alert( )  : Mesaj kutusunu çalıştırır ve bir ileti gösterilmesini sağlar.
 window.print( )  : Sayfayı yazdırr.
 window.open(URL)  : Belirtilen URL adresi için bir pencere/sekme açar.
 window.close( )  : Aktif pencereyi kapatır.
 window confirm( ) : Onay kutusunu çalıştırır. Tamam düğmesine tıklanırsa true, İptal düğmesine tıklanırsa false döndürür.
 window.focus( )  : Farenin açık veya open() metodu ile açılan pencereye odaklanmasını sağlar.
 window.setInterval( ) : Bir fonksiyonun veya kodun belirtilen süre sonunda tekrarlı olarak çalışmasını sağlar.
 window.clearInterval( ) : setInterval() metodunu iptal eder.
 window.setTimeOut( )  : bir fonsiyonun veya kodun belirtilen süre sonunda sadece bir defa çalışmasını sağlar.
 window.clearTimeout( ) : setTimeotu() metodunu iptal eder.