14. Screen – History – Location nesneleri

1.Screen Nesnesi

Tarayıcı ekranı hakkında bilgi almak için kullanılan nesnedir.

 screen.availHeight   : Windows görev çubuğu hariç ekran yüksekliği.
 screen.availWidth    : Windows görev çubuğu hariç ekran genişliği.
 screen.height        : Ekran yüksekliği.
 screen.width         :  Ekran genişliği.
 screen.colorDepth    : Renk derinliği.

2.History Nesnesi

Kullanıcı tarafından ziyaret edilen son web sayfalarını barındıran nesne history nesnesidir. Bu nesne kullanılarak sayfalar arasında ileri, geri veya belli bir adrese gidilebilir.

 history.length        :  Ziyaret edilen adres/url/history sayısını döndürür.
 history.back()       : Bir önceki sayfayı yükler.
 histroy.forward()    :  Adres listesinde bulunan bir sonraki adresi yükler.
 history.go(-3)       : Daha önceden ziyaret edilmiş belli bir adresi yükler. 

3. Location Nesnesi

Location nesnesi aktif URL hakkında bilgi verir. Sayfayı yeniden yükleme veya yeni sayfa açma,protokol veya kullanılan port hakkında bilgi almak için sıklıkla kullanılır.

  location.assign("URL")     : Yeni sayfa yükler.
  location.reload()          : Açık olan sayfayı yeniden yükler.
  location.replace("URL")    : Aktif sayfa yerine belirtilen adresi açar. Aktif sayfa historyden silinir ve geri düğmesiyle geri gitme imkanı ortadan kalkar.
  location.hash              : Aktif adresin $ işaretinden sonra olan kısmını döndürür.
  location.host              : Kullanılan adresin "hostname" ve "port" bilgilerini döndürür.
  location.hostname          : Adresin "hostname/sunucu-adi" bilgisini döndürür.
  location.href              : Adresin tamamını döndürür.
  location.origin            : Adresin protokol, hostname ve port bilgisini verir.
  location.pathname          : Adresin yol bilgisini yani bilgisayardaki fiziksel konumunu verir.
  location.port              : Adresin kullanıldığı portu verir.
  location.protocol          : Adresin kullanıldığı protokolü verir.
  location.search            : Adresin sorugusunu (? işaretinden sonraki kısmını) verir.