3. If-else koşul yapısı

IF , ELSE koşul yapısı, anlamı isminde gizli EĞER , DEĞİLSE bu yapının amacından ve javascriptteki kullanımından bahsedicem. Amacı basit ve net  IF içinde bulundurduğu kodları belli bir koşula bağlı olarak çalıştırır. Eğer koşul doğruysa çalıştırır değilse yok sayar. ELSE ise if’in geçersiz olduğu durumlarda çalışır yani kabaca mantığını anlatmak gerekirse

EĞER KOŞUL DOĞRUYSA
kodları çalıştır.
DEĞİLSE
bu kodları çalıştır.

Bunu kod diline dökersek

 if(koşul)
  {
  //kosul doğruluğu durumunda çalışacak kodlar
  }
 else
  {
  //koşul doğru değilse çalışacak kodlar
  }

burda koşul kısmına gelecek ifade doğruluk değeri olan bir ifade olmalı. Örneğin  ‘ x==1 ‘  bu doğruluk değeri olan bir ifadedir çünkü x ya 1’e eşittir (doğru) ya da x’e eşit değildir (yanlış). Örnekleri çoğaltmak istersek..

y > 30   ,  y < 30  ,  (x >=30 && y<=50)   .. gibi ifadeler ya doğru ya da yanlıştır yani doğruluk değeri olan ifadelerdir.

1. IF YAPISI
Yukarıda da anlattığım gibi if yapısı parantezleri içerisindeki koşulun doğruluğu durumda süslü parantezler içerisindeki kodları çalıştırır.
Aşağıdaki kod kullanıcıdan bir sayi alır ve bunu yaş değişkenine atar eğer ki değer 90dan büyükse if içerisindeki kodu çalıştırır ve ekrana “HARF NOTUNUZ : AA” yazar ve kaldığı yerden çalışmaya devam ederek “program devam ediyor” yazar. Eğer girilen sayı 90dan küçük ise if’in süslü parantezleri arasındaki kodu atlayarak ondan sonra gelen kodlarla çalışmaya devam eder yani sadece “program devam ediyor” yazdırır.

<script>
  var not;
  not= prompt("yasi giriniz");

 if(not>90)
  {
  alert("HARF NOTUNUZ : AA");
  }
  alert("program devam ediyor");
</script>

2.IF-ELSE YAPISI
Yukarıdaki kod blogunda eğer girilen değer 90’dan büyükse if’in süslü parantezleri arasındaki kodlar çalışırdı. İşin içine else eklendiğinde ise IF içindeki koşul doğru değilse çalıştırılacak kodları belirlemiş oluruz.
Aşağıdaki kod girilen değer 90’dan büyükse “HARF NOTUNUZ:  AA” yazdırır 90’dan küçük bir değer girildiğinde ise (85,80,50.. vs) else blogunun içerisinde kalan kodlar çalışır. Yani toparlarsak if koşulu doğrulanırsa içerisindeki kodlar,diğer tüm durumlarda ise else kodları çalışırç

<script>
 var not;
 not= prompt("notu giriniz"); 

 if(not>90) 
 {
 alert("HARF NOTUNUZ : AA"); 
 }
 else
 {
  alert("HARF NOTUNUZ : AA DEĞİLDİR");
 }
  alert("program devam ediyor"); 
</script>

3.İÇ İÇE IF-ELSE YAPISI
İç içe if else yapısı yukarıdaki if else yapısının biraz daha gelişmişidir. Yapısı aşağıdaki gibidir.

Eğer not 90’dan büyükse
//çalıştırılacak kodlar
Değil ama 80’den büyükse
//çalıştırılacak kodlar
Değil ama 70’den büyükse
//çalıştırılacak kodlar

Hiç biri değilse
//çalıştırılacak kodlar

<script>
 var not;
 not= prompt("notu giriniz");
 
if(not>90) {
  alert("HARF NOTUNUZ : AA");
 }
 else if(not>80){
 alert("HARF NOTUNUZ : AA DEĞİLDİR");
 }
 else if(not>70) {
 alert("HARF NOTUNUZ : AA DEĞİLDİR");
 }
 else if(not>70) {
 alert("HARF NOTUNUZ : AA DEĞİLDİR");
 }
 else if(not>70) {
 alert("HARF NOTUNUZ : AA DEĞİLDİR");
 }
 else if(not>70) {
 alert("HARF NOTUNUZ : AA DEĞİLDİR");
 }
 else{
  alert("program devam ediyor");
 }
</script>