4. Break-continue ifadeleri

   Break ve Continue döngülerde çok sık kullandığımız iki keyword olup döngü akışını kontrol ederek  işimizi kolaylaştırmaktadırlar. Break ve Continue‘nın kullanım mantığı çok basittir. Döngü çalışması sırasında Continue ile karşılaşıldığı zaman continue’nin altında kalan kısım atlanır ve tekrar döngünün başına dönülür. Break’te ise döngü tamamen kırılıp daha dönecek sayaç’ı olmasına rağmen döngü biter.

   Aşağıdaki ilk for döngüsünde normal şartlarda kodun 0’dan 10a kadar sayıları yazmasını bekleriz. Ancak sayaç 5’e geldiğinde continue ile karşılacak ve döngü kapsamında kalan kod kısmını atlayıp bir sonraki sayaç rakamına 6’ya geçerek tekrar akışına devam edecektir. Ve 5 sayisini ekrana yazdırmayacaktır. ikinci döngüde ise continue yerine break kullanılmıştır. Burada sayaç 5’e geldiğinde döngü tamamen biter. Döngülerin çıktıları yanlarında yorum satırı olarak verilmiştir.

 <html>
  <head>
   <script>
    for(var i=0;i<=10;i++) // 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10
    {
     if(i==5)
     continue;
     document.write(i + "<br/>");
    }

   for(var i=0;i<=10;i++) // 0 1 2 3 4 
   {
     if(i==5)
     break;
     document.write(i + "<br/>");
   }
  </script>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
 • Önemli bir husus iç içe döngülerdir. Break ve continue döngüyü kırar. Ancak iç içe döngüler var ise ve en içteki döngünün içerisinde break var ise ne olacak. Kural , break ve continue sadece kendine en yakın döngüyü kırar. Yani aşağıdaki kodta continue sadece kendi for döngüsünü kırar ve kodu bir dış for döngüsüne atar.
 • İkinci önemli bir husus da döngüyle koşul yapılarını karıştırmamak. Break ve Continue kendilerine en yakın döngüyü, for-while-dowhile , kırar. Koşul yapılarını,if else, kırmak gibi işlevi yoktur.
<html>
  <head>
  <script>

   for(var i=0;i<=10;i++)
   {
     document.write(i + "<br/>");
 
     for(var j=0;j<=5;j++)
     { 
        if(i==5)
        continue;
        document.write(j + "<br/>");
     }
 
   }

  </script>
 </head>
 <body>

</body>
</html>