5. For Döngüleri

For loop adı üzerinde döngü, sınırlarında barındırdığı kodların belli koşullar altında tekrar tekrar dönmesini sağlar.
yapısı

 for(  statement1  ;  statement2  ;  stamenet3 )
 { … }

şeklindedir. While ile ayni işi yapmakla birlikte bize while’a göre daha derli toplu bir yapı sunar.

statement1 = başlangıc durumu
statement2 = döngünün doğru oldugu sürece çalışmaya devam edeceği koşul
statement3 = degisim miktari

Örn : for(var i=0; i<=4 ;i++ )
{ alert(i +” .Merhaba”); }

başlangıç durumu =>   i = 0
çalışmaya devam koşulu =>   i<=4
degisim miktari =>   i++

* yukaridaki kodun insan diline tercümesi “i”yi 0dan başlat ve birer birer artir. i 4’ten kücük esit olduğu sürece kodu tekrar tekrar çalıştır.Her bir artirmada süslü parantezlerdeki kodu tekrar çalıştırıp sonunda koşulu tekrar kontrol edecektir. Yani ekrana 5 defa Merhaba yazacaktir.

Örn : for ( var i = 100; i >= 1; i– )
{  //calisacak kodlar  }

* i’yi 100den başlat her seferinde 1 azalt ve i 1den büyük eşit oldugu sürece döngüdeki kodlari tekrar tekrar çalıştır.

Örn : for ( var i = 7; i <= 77; i += 7 )
{ //calisacak kodlar }

*i’yi 7den başlat her seferinde 7 artir ve i 77den küçük eşit olduğu sürece döngüdeki kodlari tekrar tekrar çalıştır.

Örn : for ( var j = 99; j >= 0; j -= 11)
{ //calisacak kodlar }

*j’yi 99dan başlat her seferinde 11 azalt ve j 0dan büyük eşit olduğu sürece döngüdeki kodlari tekrar tekrar çalıştır.

for döngüsü ve boolean ifadeler