8. Object Oriented Programlama

Sınıf ve Nesne Oluşturma

function SinifAdi( )
 {
 this.degisken1 = deger1;
 this.degisken2 = deger2;
 this.yaz = function( ){....}
 }

Yukarıda SinifAdi adında bir sınıf tanımladık. Sınıf gösdevi içinde de iki değişken ve bir fonksiyon tanımladık. Bunlar sınıf üyeleridir.

Sınıf nesnesi oluşturmak istersek.

 var nesne = new Sinif( );

Bu nesne sınıfın tüm veri ve metotlarını kullanabilir.

Örnek : Dairenin Alanını ve Çevresini Hesaplayan Sınıf.

<script>
 function Daire()
 {
 this.r="";
 this.alan=function(){return Math.PI * this.r * this.r;}
 this.cevre = function( ){return 2 * Math.PI * this.r;}
 }

 var d = new Daire();
 d.r = prompt("yaricap : ");
 alert("alan = " +d.alan()+"cevre = "+d.cevre());

</script>

 

Örnek : Dikdörtgen Alanını ve Çevresini Hesaplayan Sınıf

<script>

 function Dikdortgen()
 {
 this.genislik ="";
 this.yükseklik="";
 this.alan=function(){return this.genislik *this.yükseklik;}
 this.cevre = function(){return 2*(this.genislik +this.yükseklik);}

}

 var dik = new Dikdortgen();
 dik.genislik = Number(prompt("Genislik : "));
 dik.yükseklik = Number(prompt("Yukseklik : "));
 alert("Alan = " + dik.alan() + "Cevre " + dik.cevre());

</script>