1. Değişken ve Fonksiyon Tanımlama

Değişken Tanımlama

Jquery ile değişlen tanımlama işlemi $.degiskenAdi şeklinde yapılır. İster tek bir veriyi isterseniz de class yapısındaki gibi birden fazla veriyi gruplandırarak tanımlayabilirsiniz.

Aşağıda kullanıcı adında bir yapı oluşturulup içerisine Ad ve Soyad property’leri verilmiştir. $.yapıAdi.PropertyAdi  şablonuyla içerideki verilere ulaşabiliriz

<script>

$.kullanici = {
 Ad: "Cagatay",
 Soyad: "Kızıltan"

}

alert($.kullanici.Ad + " " + $.kullanici.Soyad);

</script>

Değişken İçerisine Fonksiyon Tanımlama

Jquery ile yapının içerisine fonksiyon da tanımlamak isteyebiliriz. Aşağıda kullanıcı yapısının içerisine yapıya ait IsimGoster adında bir fonksiyon tanımladık. Ve bu fonksiyonu değişkenin çağırıldığı her yerden aynı propertyleri çağırdığımız gibi  $.kullanici.IsimGoster();   çağırabiliriz.

<script>

$.kullanici = {
 Ad: "Cagatay",
 Soyad: "Kızıltan",
 IsimGoster: function () { alert($.kullanici.Ad + " " + $.kullanici.Soyad); }

}

 $.kullanici.IsimGoster();

</script>