3. Dizi Tanımlama ve Değerlerini Alma

Jquery ile dizi isminin tanımlaması değişken ismi tanımlar gibi $.diziAdı şeklinde yapılır. Dizinin birden fazla değeri olacağı için değerleri köşeli parantez içerisinde tanımlanır.

 
 $.sayilar = [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ];

Aşağıda bir dizi tanımı yapılmış ve C#’daki foreach döngüsüne benzer bir yapıyla dizinin elemanları ekrana bastırılmıştır.  jQuery.each( sayilar , handler ) fonksiyonu ile sayılar dizisinin tüm elemanları tek tek gezilir. Handler içerisindeki fonksiyon tamsayı dizisi için 2 değer alır.  1. değer bulunduğu elemanın indexi, 2. değer ise bulunduğu elemanın değerini dönmektedir.

 <script>

  $(document).ready(

  function () {

  $.sayilar = [1, 2, 3, 4, 5];
  jQuery.each($.sayilar, function (index, deger) { alert(deger); })

    }
  );
 </script>