13. Viewlar

1.VIEW OLUSTURMA

Viewlar sanal tablolardır. Diyelim ki bir tablonuz var ve maaşlar adında bir kolon var ve siz bu kolonun bilinmesini ulaşılabilir olmasını istemiyorsunuz ancak diğer kolonların erişilebilir olmasını istiyorsunuz veya bir tablonun bir bölümü çok fazla kullanılıyor ve sürekli sürekli aynı sorguyla çağırılması gerekiyor. Bu durumda sürekli aynı sorguyu yazmak yerine o tabloyu view olarak oluşturabiliriz.

Create view yeniTablo(Mno, isim, soyisim, main, adres, sehir) as select m_no,ad,soyad,email,adres,sehir from Kayıtlar

Yukarıda sağ taraftaki “as” den sonra gelen sorgu ile bir sanal tablo yaratılmıştır.

Viewlar ile ilgili bir kaç kural

  • COMPUTE , COMPUTE BY, INTO, OPTION ifadeleri ile birlikte kullanılamaz.
  • Order by deyimi sadece TOP operatörü veya FOR XML operatörü ile birlikte kullanılabilir.
  • Viewlar ile hesaplama fonksiyonu kullanılabilir fakat dönen değer bir kolon ismiyle ilişkilendirilmelidir. Yani SUM(fiyat) as “fiyatlar” gibi bir isim verilmelidir.

* İki tablonun birleşiminden view oluşturulabilir.
* Viewlar üzerinde belirli sorgu işlemleri yapılabilir.
* Gruplama yapılmış bir tablonun üzerinde having kullanarak oluşturulmuş bir tablo ile de view oluşturulabilir.
* İç içe select kullanılarak oluşturulan tabloların da view’ı yaratılabilir.

2.ENCRYPTION KOMUTU

Encription komutunu kullandığınız zaman view’ı oluştururken kullandığınız sorgular şifrelenir ve bir daha görünmez.

sp_helptext 'yeniTablo'   

yukarıdaki komutu çalıştırdığınız zaman size view’ı oluştururken kullandığınız sorguyu dönecektir.

Create view yeniTablo2 with encryption as select m_no,ad,soyad,email,adres,sehir from Kayıtlar

şeklinde bir sorguyla view oluşturulduğu takdirde bu komut işe yaramayacaktır çünkü view encripte olacaktır. Ancak encryption kullanılmış bir view’ı tekrar çözemezsiniz.