14. Alter komutu

ALTER KOMUTU

Alter komutu tablo yapısında değişiklik yapmamızı sağlayan komuttur. Alter komutu ile yapabileceğimiz değişiklikler ;

  1. Tabloya yeni kolon ekleyebiliriz.
  2. Tabloda var olan kolonu silebiliriz.
  3. Tabloda var olan kolon üzerinde değişiklik yapabiliriz.
  4. Tabloda var olan kolon üzerine kısıtlama ayarları yapabiliriz.
  5. Tablo kolonunda var olan kısıtlamaları kaldırabiliriz.

Konuyu anlatmadan önce yapılması gereken uyarı, alter komutunu kullanmadan önce tablonuzun yedeğini almanız gerektiğidir çünkü çoğu zaman alter komutu ile yapılan değişiklikler geri dönüşü olan değişiklikler olmuyor ve veri kaybına sebep olabiliyor.

1.Tabloya yeni kolon ekleme

* Var olan tablomuza 11 karakter büyüklüğünde tcNo kolonu ekle. Tüm değerler default olarak NULL olarak gelecektir.

      alter table Kayıtlar add tcNo char(11)

2.Tablodan kolon silme

* Var olan tablomuzdan tcNo isimlli kolonu silmek için aşağıdaki komutu kullanabiliriz. Komut çalıştırıldığı zaman kolon ile birlikte tüm bilgiler de silinecektir.

      alter table Kayıtlar drop column tcNo

3.Tablodaki kolona kısıtlama ekleme

* Tablomuzun var olan kolonuna constraint eklemek için aşağıdaki komutları kullanabiliriz. Komutun yapısı add contraint ile bir constraint ekleneceğini belirtiyor. Daha sonrasında gelen pk ve ck_mNO constraintlere verdiğimiz isimlerdir ki bu konuyu tablo oluşturma başlığında daha detaylı bulabilirsiniz. Daha sonra da constraintİsmi( etkiEdeceğiKolon) şeklinde devam edebilirsiniz.

      alter table Kayıtlar add constraint pk unique (ad)

      alter table Kayıtlar add constraint ck_mNO check(m_no>0)

4. Tablo adini değiştirme

      ALTER TABLE `oncekisiim` RENAME `yeniisim`