15. Orderby komutu

1. ORDER BY KOMUTU

Orderby çekilen kayıtların sıralanmasını sağlar ve genellikle sql cümleciğinin en sonunda yer alır.

   select * from TABLO_ADI order by BAZALINARAK_SIRALANACAK_SUTUN

Örneğin : Kayıtlar tablosunu ad sütununu baz alarak sırala

   select * from Kayıtlar order by ad

Elimizdeki veri

  • string ise alfabetik sıralama.
  • sayı ise rakamsal sıralama.
  • tarih ise tarihel sıralama yapar.

2. ASC ve DESC KOMUTLARI

asc ve desc komutları sıralamanın artan sırada mı azalan sırada mı olacağını söyler.

asc : artan sırada sıralar. (örn: a’dan z’ye)

   select * from Kayıtlar order by ad asc

desc : azalan sırada sıralar. (örn: z’den a’ya)

   select * from Kayıtlar order by ad decs

3. BİRDEN FAZLA KOLONA GÖRE SIRALAMA

Aşağıdaki gibi birden fazla kolona göre sıralama yapmak istersek , önce ilk ada göre sıralar. Adı aynı olanları da kendi arasında m_no’ya göre sıralar.

   select * from Kayıtlar order by ad, m_no