4. Update-Delete komutları

UPDATE KOMUTU

Veritabanımızı oluşturduk, tablolarımızı oluşturduk , içerisindeki kayıtlar da tamam. Peki ya kayıtlar üzerinde değişiklik yapmamız gereken durumlarda ne yapacağız?

update Kayıtlar set sehir="Istanbul"

soruguyu biraz yakından inceleyelim. Update yani güncelle, sonrasında hangi tablodan bahsediyoruz ‘Kayıtlar’ tablosundan bahsediyoruz. Set yani ayarla neyi ayarla sehir kolonunu ayarla, ve istanbul yap. Ancak bu tehlikeli bir sorgudur. Çünkü bu sorgu çalıştırıldığı zaman tüm kolon istanbul değerine dönecektir. Bu sebepten update komutunu kullanırken where ile koşul eklemeyi unutmayın!

* Şehri muğla olan kayıtları istanbul yap.

update Kayıtlar set sehir="Istanbul" where sehir="muğla"

* Id’si 2 olan kaydın şehrini istanbul yap.

update Kayıtlar set sehir="Istanbul" where id=2

Her koşulda update işlemi yapamayız. Update’in bazı kısıtları vardır.

  1. Id kolonu update edilemez.
  2. NOT NULL olan kolona NULL değer update edilemez.
  3. check contraintiyle kısıtlar verilen kolona kısıtlar dışında update işlemi yapılamaz.
  4. Foreing key değeri olan kolonlarda update yaparken veri tutarlılığına dikkat edilmeli.