5. Select komutu

Genellikle elimizdeki tablodan verileri çekmemiz veya belli kısıtlar altında veri sorgulamamız gerekebilir. Bu tip durumlarda SQL’in en çok kullanılan komutu olan select komutundan yararlanılır. Select komutu SQL’de veri çekmek , verileri belirli kısıtlar altında ekrana getirmek için kullanılır.

select  *  from  Kayitlar

Bu yapı tüm tabloyu önümüze getirmek için kullanılır.  *  SQL’de tüm verileri temsil eden semboldür. Sorguyu irdeleyecek olursak  ” select * ”  –> tablodaki tüm veriler ” from Kayitlar ” –> kayitlar tablosundan ; birleştirirsek kayitlar tablosundan tüm kayitları çek anlamındadır. Tüm kayıtları listelemek yerine belli kolonları da listeleyebiliriz. Örneğin tablodan sadece ad ve soyad kolonlarını çekmek istediğimizi varsayalım.

select ad , soyad from Kayitlar

Tablodan verileri çekerken kolon isimlerini takma isimlerle geçici olarak değiştirebiliriz. Şöyle bir senaryo üzerinden gidelim tablomuzdaki kolonlardan ikisinin adi k_no ve s_no olsun. Bu verileri çekerken kolonlara takma ismi şu şekilde verebiliriz.

select k_no as kayit_no , s_no as sıra_no from Kayitlar

bu sayede kodlar ekrana gelirken kolon isimleri orijinal tabloda aynı kalmakla birlikte geçici olarak ekrana kayit_no ve de sıra_no olarak gelicektir. Bu işlem daha çok belli koşullar altında veya belli matematiksel sorgular sonucunda ortaya çıkan normalde var olmayan kolonları ekrana getirirken isimlendirmek için kullanılır.

Select komutunun bu şekilde kullanımının yanı sıra farklı işlevleri de vardır.

Select    -->   5 değerinde isimsiz bir alan oluşturur.

Select cagatay as Mühendis -->  Mühendis isminde bir sütun oluşturur ve ilk değerini çağatay olarak atar.

Select komutu bir çok fonksiyona sahiptir ancak bu fonksiyonlar select komutunun başka sql ifadeleriyle beraber kullanmasından gelmektedir. Bu sebeple select komutunun diğer fonksiyonlarına diğer konuların içerisinde sırası geldikçe değineceğim.