7. Matematiksel Fonksiyonlar

Sql’de matematiksel fonksiyonlar isminden de anlaşılacağı üzere , matematiksel işlemler yapmamızı sağlayan nümerik yani sayı değeri alan fonkisyonlardır.

Mutlak değer fonksiyonu select ABS(-16 )  –> 16

Yukarı yuvarlama fonksiyonu :  select CEILING(3.1) –> 4

Aşağı yuvarlama fonksiyonu  :
  select  FLOOR(7.9) –> 7

Kare alma fonksiyonu  : select SQUARE(4) –> 16


Kök alma fonksiyonu  : select SQRT(4) –> 2


PI sayisini veren fonksiyon :
select PI();

e üzeri fonksiyonu :   select exp(5);  –> e^5 


İşaret dönen fonksiyon  : select SIGN(5) pozitif 1 negatif -1   0 0


Trigonametrik fonsiyonlar :
select cos(30),sin(30),tan(30),cot(30);

Üs alma fonksiyonu :
select POWER(2,3) –> 2^3