9. Tarih Fonksiyonları

TARIH FONKSIYONLARI

select GETDATE() as 'tarih'    --> bugünün tarihini verir.

select YEAR(GETDATE()) as 'yıl'  --> year() fonksiyonu parametre olarak tarih alır ve yılını döndürür.

select MONTH(GETDATE()) as 'yıl'  --> month() fonksiyonu parametre olarak tarih alır ve ayını döndürür.

select DAY(GETDATE()) as 'yıl'  --> day() fonksiyonu parametre olarak tarih alır ve günü döndürür.

select DATEPART(yyyy,GETDATE()) as 'tarih'  --> tarihi alır ve istediğimiz parçasını bize döndürür.

*** D,DAY,M,MONTH gibi parametreler de verilebilir.

select DATEPART(DAYOFYEAR,GETDATE()) as 'tarih' --> yılın kaçıncı gününde olduğumuzu döndürür.

select DATEPART(ISO_WEEK,GETDATE()) as 'tarih' --> yılın kaçıncı haftasında olduğumuzu döndürür. //ISOWK,ISOWW ile aynıdır.

select DATEPART(MCS,GETDATE()) as 'tarih' --> mikrosaniye bilgisini döndürür.

select DATEPART(MINUTE,GETDATE()) as 'tarih' --> mikrosaniye bilgisini döndürür.

select GETDATE() , DATEADD(yyyy,2,GETDATE())   --> yıla 2 ekler. //mm,dd verilebilen diğer parametrelerdir. Değer çıkarmak istiyorsak negatif değer göndeririz.

select GETDATE(), DATEDIFF(DD,2010-01-01,GETDATE()) as gunfarki  --> iki tarihi birbirinden çıkarır ve sonucu gün bazında döner. //MM ve YYYY verilebilen diğer parametrelerdir.