5. MongoDb – Aggregation

MONGODB – AGGREGATION

 • Aşağıdaki query ile collectionınızdaki Unvan verilerini gruplayabilirsiniz.
 db.calisanlar.aggregate(  {
                              $group: { _id: "$Unvan"} 
                            }
                        )
 • Grouplanmış bir veri üzerinden analiz yapmak isterseniz bunu da group süslü parantezlerinin içerisine eklemelisiniz. Aşağıda her bir ünvanın TCKN sayılarını veren sorgu yazılmıştır.
 db.calisanlar.aggregate(          
                          {  
               $group: {  _id: "$Unvan"  ,Unvanlar: {  $sum:1  }  }
               }   
                        )
 • Groupladığınız kümelerden sadece belli matchlemeye uyan documanların sunulmasını isterseniz de aşağıdaki match ifadesini sorguya ekleyebilirsiniz.
  db.calisanlar.aggregate(
                            {$match: {Unvan:"Amele"}},
                             {$group: { _id: "$Unvan"}} 
                          )
 • Sqlden bildiğimiz distict  ifadesinin aynısı mongoDbde de mevcut 🙂
  db.calisanlar.distinct("Unvan")
 • Kayıt sayısını öğrenmek istersek de count metodunu kullanabiliriz.
  db.calisanlar.count()
  db.calisanlar.count({Unvan:"Mimar"})