5.Aggregating Queries (Kümeleme Sorguları)

KÜMELEME SORGULARI

1. Average metodu

Average komutuyla veri setindeki int, double vs tiplerinin toplamının ortalamasını alabilirsiniz.

    var result = myList.Average(x => x.Number);

2. Sum metodu

Sum komutuyla veri setindeki int, double vs elemanların ya da propertylerin toplamını elde edebilirsiniz.

    var result = myList.Sum(x => x.Number);

3. Max metodu

Max komutuyla veri setindeki int, double vs tiplerinin en büyük değerlisini bulabilirsiniz.

    var result = myList.Max(x => x.Number);

4. Min metodu

Min komutuyla veri setindeki int, double vs tiplerinin en küçük değerlisini bulabilirsiniz.

    var result  = myList.Min(x => x.Number);

5. Count metodu

 Count komutuyla veri setindeki eleman sayısını elde edebilirsiniz.

    var result = myList.Count();