4.Element Operators (Element Operatörleri)

ELEMENT OPERATÖRLERİ

1. First metodu

  Bir veri setinin içindeki ilk kaydı elde etmek için kullanılır. Eğer veri listesinde kayıt yoksa “InvalidOperationException” hatası patlatır.  Aşağıda, listedeki elemanlardan name’i Cagatay’a eşit olanı getir şeklinde bir ifade kullanılmış. Eğer birden fazla ismi Cagatay’a eşit olan kayıt varsa ilk karşısına çıkanı getirecek, eğer hiç kayıt bulamazsa hata patlatacaktır.

  var result = myList.First(x  =>  x.Name == "Cagatay");

2. FirstOrDefault metodu

  Bir veri setinin içindeki ilk kaydı elde etmek için kullanılır. First’ten farklı olarak eğer veri listesinde istenilen  koşula uygun kayıt yoksa default null döner. 

   var result  = myList.FirstOrDefault(x  =>  x.Name == "Cagatay");