6.Grouping Queries (Gruplama Sorguları)

Gruplama Sorguları

1. Groupby metodu

Linq sorguları ile, veri setleri içindeki verileri ortak kriterlere göre gruplandırmak ya da seçmek mümkündür. Aşağıdaki kodda listenin içerisindeki verilerin ülkeleri gruplandılırmıştır.

var result = myList.GroupBy(x => x.Country).ToList();