7.Partitioning Queries (Bölümleme Sorguları)

Bölümleme Sorguları

Bir veri seti içindeki kayıtlar arasından belli bir bölümünü seçim dışında bırakmak için kullanılan sorgulardır. 

1. Skip metodu

     Skip() ile bir veri kümesi içerisindeki kayıtlardan, belirtilen adet kadarı seçim dışında bırakır. Aşağıdaki ifadeyle veri setinin ilk 2 verisiniden sonraki verilerin alınması sağlanmıştır.

    var result = myList.Skip(2).ToList();

2. Take metodu

    Take() ile bir veri kümesi içerisindeki kayıtlardan , belirtilen adet kadarı seçilir. Aşağıdaki ifade ile veri setinin ilk 2 verisinin alınması sağlamıştır.

     var result = myList.Take(2).ToList();