Database Collation Değiştirme

Çalışırken daha önce benim başıma da geldiği için bu bilgiyi bir kenara not etmeli diye düşündüm.  Collation “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS”...

Dapper Nedir?

Aşağıdaki tabloda ORM araçlarının performansları sıralanmıştır. Genelde Orm araçları biraz yavaş çalışır. Tabloda gördüğümüz üzere, en çok kullandığımız...

Clustered Index vs Non-Clustered Index

 Tablo üzerinde bir veri araması yaptığımızı varsayalım. Veritabanında saklanan verilerin sayısı arttıkça bu performansta düşüklüğe neden olur. Dağınık yapıda...