Php Koşullu Post

PHP FORM KULLANIMI
Php’de action attribute’ının içersine yazilan .php uzantili kısım, post ya da get işleminden sonra yönelecek sayfayi belirtir. Ardından gelen method=”post” ifadesi de post işlemi mi yoksa get işlemi mi yaptığımızı belirtir. Varyasyonları method=”post” ya da method=”get” şeklindedir. Herbir inputun name’i olması önem arzeder. Çünkü php tarafında inputlara ulaşırken inputlar name’leri tarafından yakalanır.
Submit butonuna tıklandığı zaman input fieldlarindaki veriler php tarafında action kısmında yönlendirilen sayfaya gider.

<form action=”kontrol.php” method=”post ya da get”>
<table cellpadding=”5″ cellpadding=”5″>
<tr>
<td>Ad – Soyad : </td>
<td> <input type=”text” name=”adsoyad”/><td>
</tr>
<tr>
<td>Yas: </td>
<td> <input type=”text” name=”yas”>.
</tr>
<tr>
<td>sehir : </td>
<td> <input type=”text” name=”sehir”/><td>
</tr>
<td> <input type=”submit” value=”gönder”/>
</table>
</form>

Yukaridaki form’umuzu kontrol.php adında bir php sayfasına yönlendirdik şimdi ise fieldları kontrol.php adlı sayfamızdan yakalayalım.

<?php

// $_GET –> get ile atılırsa çeker
// $_POST –> get ile atılırsa çeker
// $_REQUEST –> ikisini de çeker

$adsoyad= $_GET[“adsoyad”];
$yas = $_GET[“yas”];
$sehir = $_GET[“sehir”];

?>