Redis Replication Yapısı

Redis Replication

Sistemlerimiz çok fazla yük altında çalışmasıyla replikasyon özelliği hayatımıza girdi. Replikasyon dediğimiz yöntem aslında ana master serverimizde tuttuğumuz verimizin diğer serverlarda kopyasının tutulmasıdır. Redis de ölçeklenmeye yardımcı olmak açısından replikasyonu desteklemektedir. Redis her ne kadar çok hızlı olsa da zaman zaman darboğaza düştüğü durumlar olabilir ve bu gibi durumlarda da replikasyon özelliği yardımımıza koşabilir.

Master-Slave Replikasyonu

Redis master-Slave replikasyonunu destekler. Yani bir master serveriniz ana redis serverınızdır ve diğer slaveler bu mastera subscribe olup masterda veri güncellendikçe kendilerini update eder ve orjinal veriye sahip olur.

Slave serverlar iki ana amaç için kullanılabilir. İlki redis master serverınızın yavaş çalıştığı durumlarda yükü bölmek ve sistemi hızlandırmak. Redis master, serverınızda çok fazla operasyon olduğunda read operasyonlarını slavelere dağıtıp yükü hafifleterek serverı hızlandırabilirsiniz. Tabi slavelere güncel veriyi dağıtacak olan node master node olduğundan writelar yine master node üzerinden ilerlemeye devam eder.

İkinci bir kullanım amacı ise handling failure. Bunu ayrı bir başlıkta ele alacak olsam da kısaca bahsetmek gerekirse eğer master nodeunuz herhangi bir sebepten çökerse,  slave nodedaki veriyi kullanarak yeni bir master node’a taşıyabilir ya da direkt slave node’u master olarak kullanabilirsiniz.

Bazen bir mastera çok sayıda slave bağlandığında da performans kayıpları olabilir. Aslında redis serverlarının temelde master veya slave olması arasında fark yok. Dolayısıyla bu durumda biz master node’a slaveleri bağlarken slavelere de diğer slaveleri bağlayabiliriz. Yani master’ın slaveyi, slave’in de başka bir slave’i olabilir. Bu durumda bütün veriyi slavelere master üzerinden değil, bir kısmına master üzerinden diğer kısmına diğer slaveler üzerinden dağıtabiliriz. Ayrıca redis append-only özelliği ile replikasyonu bir arada kullanırsak veri kaybını sıfıra indirgeyebiliriz.

 

You may also like...

4 Responses

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir