3.Redis hash komutları

Rediste hash, bir key’e karşılık birden fazla field ve value tutabildiğimiz object benzeri yapılardır. Bir redis hashinde tanımlayabileceğimiz fieldların sayısı, memory limitiyle sınırlıdır.

Aşağıda hash veri tipiyle sıkça kullanılan komutlar verilmiştir.

 • Yeni bir hash tanımlamak için
hmset key field1 value1 field2 value2....

Örn: hmset student1 name cagatay age 24 class 8
 • Hashin bir fieldini çekmek için
hmget key field

Örn: hmset student1 age
 • Hashin field ve valuelarının hepsini bir arada çekmek
 hgetall key

 Örn: hgetall stu-1
 • Hashin fieldinin varlığını kontrol etme. Field varsa 1 yoksa 0 döner
hexists key surname

Örn: hexists student1 surname
 • hash’in bir fieldini valuesi ile silme
hdel objectname field

Örn: hdel student1 name
 • Hashe bir fieldin varlığını kontrol edip yoksa ekleme
 hsetnx key field value

Örn: hsetnx student1 surname kiziltan
 • Hashin tüm fieldlarını çekme 
hkeys key

Örn: hkeys student1
 • Hashin tüm valuelarını çekme
hvalues key

Örn: hvalues student1
 • Hashin fieldini sayı üzerinden artırma
hincrby key field number

Örn: hincrby stu-1 age 20
 • Hashin kaç fieldi olduğunu öğrenme
hlen key

Örn: hlen student1
 • Hashing birden fazla valuesını çekme
 hmget key field field

 Örn: hmget stu-1 name age