4.Redis List komutları

Redis lists linkedlist kullanılarak implemente edilmiştir. Bu, bir listenin içinde milyonlarca elemanınız olsa bile, başa veya listenin kuyruğuna yeni bir eleman ekleme işleminin sabit zamanda gerçekleştirildiği anlamına gelir. LPUSH komutu ile yeni bir elemanın, on elemanlı bir listenin başına eklenmesinin hızı, 10 milyon elemanlı listenin başına bir eleman eklemekle aynıdır.

Peki redis listin linkedlist kullanılarak implemente edilmesinin dezavantajı nedir? bir öğeye index üzerinden erişme, bir Array  ile implemente edilmiş listelerde çok hızlıdır ancak linked listeler tarafından uygulanan listelerde o kadar hızlı değildir.

Redis listlerin linked list kullanılarak implemente edilmesinin sebeplerinden biri, databaselerde büyük bir listenin sonuna ya da başına çok hızlı bir şekilde eleman eklenebilmesinin önemli bir mesele olmasından ileri gelir. Büyük bir eleman koleksiyonunun ortasına hızlı erişim önemli olduğunda, sorted set olarak adlandırılan, kullanılabilecek farklı bir veri yapısı vardır.

Aşağıda list veri tipiyle sıkça kullanılan komutlar verilmiştir.

 • List tanımlama ve üstten veri ekleme 
   lpush num 1 2 3 4
 • Liste alttan eleman ekleme
   rpush key number

   rpush num 5
 • Listin üstten elemanını silme. Liste en son eklenen elemanı siler.
   lpop key

   lpop num
 • Listin alttan elemanını silme. Liste en son eklenen elemanı siler.
   rpop key

   rpop num
 • Listin belli aralıklarını index ile çekme. Bir list’e 1 2 3 ve 4 ü  eklediğinizi varsayarsak, ve listten aşağıdaki komutla 0 2 index rangeini çektiğinizi varsayarsak , sonuc 4 3 2 olacaktır.
   lrange key startindex stopindex

   lrange num 0 2
 • Listin uzunluğunu öğrenme
   llen key

   llen num
 • Listeden belli indexi çekme
   lindex key index

   lindex num 3
 • Listenin belli indexine override etme
   lset key index overnumber

   lset num 0 9
 • Listenin elemanı sayını bilmiyorsak tamamını alma
   lrange key 0 -1

   lrange num 0 -1
 • Liste var mı diye kontrol edip varsa push etme. Hatalıysa 0 döner
   lpushx key insertnum

   lpush num 1