5.Redis set komutları

Set matematikten de bildiğimiz küme’dir. Rediste ise set sırasız ve unique stringleri bir arada tutan bir veri yapısıdır. Yani siz rediste bir set’e aynı 2 elemanı koyamazsınız. Koysanız dahi set içerisinde bu elemandan 1 tane olacaktır. Bu aslında matematikten de aşina olduğumuz bir durum. Matematikte bir {1,1,1,2,3,4} = {1,2,3,4} tür. Redisteki sets yapısı da matematikteki kümelerin yansımasıdır. Setler üzerinde iki setin birleşimini, kesişimi gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Sıralı veri tutmaz bu sebeple listteki gibi pop push işlemlerini yapamazsınız. Elemanlarını unique tutmak içinse hash table kullanır.

Rediste setlerle ilgili yapabileceğiniz bazı operasyonlar ve komutları aşağıda verilmiştir.

 • Set oluşturma,  dönen sonuç kaç elemanın sete eklendiğini gösterecektir.
 sadd key values

 sadd myset1 1 2 3 4
 • Set elemanlarını çekme
 smembers key

 smembers myset1
 • Sets’e eleman ekleme , dönen sonuç kaç elemanın sete eklendiğini gösterecektir.
 sadd myset1 3
 • İki set arasındaki farkları bulma
 sdiff set1 set2
 • 2 set arasındaki farkları başka bir sette toplama
 sdiffstore myset3 myset1 myset2
 • İki setin bileşimi
 sunion myset1 myset2
 • İki setin bileşim başka sete toplama
 sunionstore myset4 myset1 myset2
 • Setten eleman silme
 srem myset 9

 srem myset 8 7 9
 • Setten rastgele eleman silme , dönen sonuç silinen elemandır.
 spop myset4 1
 • İki set kesisimi
 sinter myset1 myset2
 • İki set kesimişimi tutma
 sinterstore myset5 myset1 myset2
 • Bir setten diğerine eleman taşıma
 smove myset1 myset2 taşnacakelemenanınkendisi