6.Redis sortedset komutları

Rediste sortedsetler de set yapısına benzerdir. Ancak bu sefer elemanlar sıralı bir şekilde tutulabilmektedir. Bu sıralama işlemi ise scorelar ile yapılır. Kullanıcı tarafından her değere bir score atanır ve bu score’lara göre değerler sıralanır.

Aşağıda bazı sortedset komutları verilmiştir.

 • Sortedset oluşturma ve eleman ekleme
  zadd setIsmi score value score value ...
  
  zadd myset1 1 a 2 b 3 c 4 d
 • Sorted setin tüm elemanlarını yazdırma
  zrange setIsmi 0 -1
  
  zrange myset 0 -1
 • Sortedset eleman sayısını öğrenme
   zcard setIsmi
  
   zcard myset1
 • İki score arasındaki eleman sayısını bulma
   zcount setIsmi  score1  score2
  
   zcount myset1  1  4
 •  Eleman silme
   zrem setIsmi silinecekElemanValuesu
  
   zrem myset1  b
 • Elemanın indexini öğrenme
   zrank setIsmi Value
  
   zrank myset1 d 
 • Valuenin scoreını öğrenme
  zscore setIsmi value
  
  zscore myset1  a
 • İki score arasındaki elemanları yazdırma
  zrangebyscore setIsmi minScore maxScore
  
  zrangebyscore myset1   1  2