2.Redis string komutları

Redis String türü, bir Redis keyi ile ilişkilendirebileceğiniz en basit değer türüdür. Memcached’deki tek veri tipidir. Bir key tanımlarsınız ve bu key içerisinde tutulacak stringi tanımlarsınız. Yani  Rediste keyler string olduğundan, string tipini de bir değer olarak kullandığımızda, bir stringi başka bir string ile eşleştiriyoruz. İhtiyacınız olduğunda da key üzerinden direkt valuemıza ulaşabiliyoruz. Rediste bir string value 512mb’den büyük olamaz.

Aşağıda string veri tipiyle sıkça kullanılan komutlar verilmiştir.

 • Key – value oluşturma
set key value 
mset mget

Örn : set name cagatay
 • Key ile value çekme
get key

Örn : get name
 • Tüm keyleri çekme
keys *
 • key silme
del key

Örn : del name
 • Tüm keyleri silme
flushall
 • commandline temizleme 
clear
 • Belli bir süre yaşayacak key üretmek
setex key second value

psetex key milisecons value

Örn : setex name 10 cagatay
 • key’in ne kadar yaşam süresi kaldığını öğrenmek 
ttl key

Örn : ttl name
 • Redis normal şartlarda aynı key’e yeni bir value yazarken üzerine override eder. Bunu kontrol ederek eğer key doluysa yazma boşsa yaz şeklinde bir query oluşturmak için
setnx  key value

Örn : setnx name cagatay

eğer key varsa işlem başarısız 0 döner yoksa başarılı 1 döner

 • Value uzunluğunu öğrenmek için
strlen key

Örn : strlen name
 • çoklu değişken tanımlama
mset key1 value1 key2 value2 ...

Örn : mset name cagatay surname kizitan
 • Sayı içerek valueların değerini 1 artırıp azaltma
 decr key
 incr key

Örn : decr num
      incr num
 • Sayı içeren valueların değerini sayı kadar artırıp azaltma
incr key numb
decr key numb
 • Valunein sonuna value append etme
 append key " value"